Строки подачі заяв, проведення вступних випробувань, зарахування

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання:

 

Етапи

Терміни

Творчі заліки проводяться:

14.04, 28.04, 12.05, 26.05, 16.06, 30.06, 23.07, 24.07

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

розпочинається:

02 липня

закінчується:

о 18.00 годині 25 липня

Медичні огляди та інші доконкурсні процедури, якщо це викликано установленими законодавством особливими умовами конкурсного відбору за відповідними конкурсними пропозиціями проводяться:

до 11 липня

Прийом заяв та документів:
початок:

12 липня

закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів:

о 18.00 годині 20 липня

закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання:

о 18.00 годині 26 липня

Творчі конкурси проводяться в кілька сесій:

з 14 липня до 26 липня включно

Вступні іспити проводяться:

з 21 липня до 26 липня включно

Співбесіди проводяться:

з 21 липня до 23 липня включно

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та за квотою-2, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним аб регіональним замовленням здійснюється:

не пізніше 12.00 години 24 липня

Вступники, які отримали рекомендації за результатами співбесіди та за квотою-2, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення, а також подати письмову заяву про анулювання заяв на інші місця державного замовлення:

до 18.00 години 25 липня

Зарахування за державним замовленням за результатами співбесіди та за квотою-2 :

не пізніше 12.00 години 26 липня (заяви зарахованих осіб на інші місця державного замовлення анулюються впродовж 26 липня)

Формування рейтингового списку вступників, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотою-1 та квотою-3), із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією згідно з виставленими вступниками пріоритетностями з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням та оприлюднюється:

не пізніше 01 серпня

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення до:

18.00 години 06 серпня

Зарахування вступників за державним або регіональним замовленням:

не пізніше 12.00 години 07 серпня

Зарахування вступників за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та/або юридичних осіб:

не пізніше 10 серпня

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти:

не пізніше 18 серпня

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за заочною формою навчання:

строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за державним та регіональним замовленням, та за рахунок цільових пільгових державних кредитів визначаються вище;

строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб:

 

Етапи

Терміни

Творчі заліки проводяться:

14.04, 28.04, 12.05, 26.05, 16.06, 30.06, 23.07, 24.07

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

розпочинається:

02 липня

закінчується:

о 18.00 годині 25 липня

Медичні огляди та інші доконкурсні процедури, якщо це викликано установленими законодавством особливими умовами конкурсного відбору за відповідними конкурсними пропозиціями проводяться:

до 11 липня

Прийом заяв та документів:
початок:

12 липня

закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів або творчих конкурсів:

о 18.00 годині 20 липня

закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання:

8 серпня

Творчі конкурси проводяться в кілька сесій:

з 14 липня до 26 липня включно

Вступні іспити проводяться:

з 21 липня до 26 липня включно

Формування рейтингового списку вступників, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотою-1 та квотою-3) та оприлюднення:

09 серпня

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування:

до 13 серпня

Зарахування вступників:

до 14 серпня