Програми вступних випробувань для ОР магістра

Фахові вступні випробування


з/п
Шифр, назва спеціальності Назва вступного випробування Файл
1.  051 Економіка (економічна кібернетика)  Комплексний іспит з економічної кібернетики відкрити
2.  051 Економіка (прикладна економіка)  Комплексний іспит з економіки відкрити
3.  071 Облік і оподаткування  Комплексний іспит з обліку, аудиту і оподаткування відкрити
4.  072 Фінанси, банківська справа та страхування  Комплексний іспит з фінансів, банківської справи та страхування відкрити
5.  075 Маркетинг  Комплексний іспит з маркетингу відкрити
6.  073 Менеджмент (менеджмент організацій і адміністрування)  Комплексний іспит з менеджменту організацій і адміністрування відкрити
7.  073 Менеджмент (менеджмент зовнішньоекономічної діяльності)  Комплексний іспит з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності відкрити
8.  122 Комп’ютерні науки  Математика та інформатика відкрити
9.  111 Математика  Математика відкрити
10.  113 Прикладна математика  Математика відкрити
11.  014 Середня освіта (інформатика)  Математика та інформатика відкрити
12.  014 Середня освіта (математика)  Математика відкрити
13.  112 Статистика  Математика  та  статистика відкрити
14.  012 Дошкільна освіта  Дошкільна педагогіка, дитяча психологія з питаннями окремих методик відкрити
15.  231 Соціальна робота Соціальна робота, соціальна педагогіка відкрити
16.  011 Освітні, педагогічні науки  Комплексний іспит з педагогіки відкрити
17.  013 Початкова освіта  Педагогіка з методиками навчання в початковій школі відкрити
18.  201 Агрономія  Агрохімія і ґрунтознавство відкрити
19.  101 Екологія  Комплексний іспит з екології відкрити
20.  102 Хімія  Комплексний іспит з хімії відкрити
21.  205 Лісове господарство  Технологія лісогосподарського виробництва відкрити
22. 103 Науки про Землю, 106 Географія Комплексний іспит з географії відкрити
23.  014 Середня освіта (географія)  Географія з методикою викладання відкрити
24.  091 Біологія (біохімія)  Комплексний іспит з біохімії відкрити
25.  091 Біологія (біологія)  Комплексний іспит з біології відкрити
26.  242 Туризм  Теорія і практика організації туризму відкрити
27.  241 Готельно-ресторанна справа  Теорія і практика готельно-ресторанної справи відкрити
28.  022 Дизайн, 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація  Історія мистецтва відкрити
29.  025 Музичне мистецтво  Комплексне випробовування за фахом відкрити
30.  014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)  Комплексний іспит з музичної педагогіки відкрити
31.  014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво)  Композиція відкрити
32.  035 Філологія. Англійська мова і література  Англійська мова відкрити
33.  035 Філологія. Німецька мова і література  Німецька мова відкрити
34.  035 Філологія. Французька мова і література  Французька мова відкрити
35.  032 Історія та археологія (етнологія)  Комплексний іспит з історії відкрити
36.  032 Історія та археологія (історія)  Комплексний іспит з історії відкрити
37.  014 Середня освіта (історія)  Комплексний іспит з історії відкрити
38.  052 Політологія  Комплексний іспит з політології відкрити
39.  073 Менеджмент (бізнес-адміністрування)  Менеджмент відкрити
40.  073 Менеджмент (управління навчальним закладом)  Менеджмент відкрити
41.  014 Середня освіта (українська мова і література), 035 Філологія (українська мова і література)  Комплексний іспит з української мови і літератури відкрити
42.  035 Філологія (польська мова і література)  Комплексний іспит з польської мови і літератури відкрити
43.  033 Філософія  Філософія відкрити
44.  054 Соціологія   Соціологія  відкрити
45.  053 Психологія  Психологія відкрити
46.  014 Середня освіта (фізична культура)  Теоретико-методичні основи фізичної культури відкрити
47.  017 Фізична культура і спорт  Теоретико-методичних основ фізичної культури і спорту відкрити
48.  227 Фізична терапія, ерготерапія  Основи фізичної терапії та ерготерапії відкрити
49.  014 Середня освіта (фізика)  Фізика відкрити
50.  104 Фізика та астрономія  Фізика відкрити
51.  105 Прикладна фізика та наноматеріали  Фізика відкрити
52.  123 Комп’ютерна інженерія  Спеціалізовані комп’ютерні системи відкрити
53.  291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії  Теорія та практика сучасних міжнародних відносин відкрити
54. 014 Середня освіта (біологія та здоров’я людини) Біологія з методикою викладання відкрити
55. 292 Міжнародні економічні відносини Міжнародні економічні відносини відкрити

 

Додаткові фахові вступні випробування


з/п
Шифр, назва спеціальності Назва вступного випробування Файл
1.  051 Економіка (економічна кібернетика)  Економічна теорія відкрити
2.  051 Економіка (прикладна економіка)  Основи економічної теорії відкрити
3.  071 Облік і оподаткування  Економічна теорія відкрити
4.  072 Фінанси, банківська справа та страхування  Економічна теорія відкрити
5.  073 Менеджмент, 075 Маркетинг  Економічна теорія відкрити
6.  122 Комп’ютерні науки  Інформатика відкрити
7.  111 Математика  Математика відкрити
8.  113 Прикладна математика  Математика відкрити
9.  014 Середня освіта (інформатика)  Інформатика відкрити
10.  014 Середня освіта (математика)  Математика відкрити
11.  112 Статистика  Математика відкрити
12.  012 Дошкільна освіта  Загальна педагогіка, загальна психологія відкрити
13.  231 Соціальна робота  Соціальна робота, соціальна педагогіка відкрити
14.  011 Освітні, педагогічні науки  Загальна педагогіка відкрити
15.  013 Початкова освіта  Педагогічні дисципліни та фахові методики початкової освіти відкрити
16.  201 Агрономія  Основи агрономії відкрити
17.  091 Біологія (біохімія)  Основи біології відкрити
18.  101 Екологія  Основи екології відкрити
19.  102 Хімія  Основи хімії відкрити
20.  205 Лісове господарство  Основи лісознавства відкрити
21.  103 Науки про Землю, 106 Географія, 014 Середня освіта (географія)  Основи географії відкрити
22.  091 Біологія (біологія), 014 Середня освіта (біологія та здоров’я людини)  Основи біології відкрити
23.  242 Туризм  Основи туризмознавства відкрити
24.  241 Готельно-ресторанна справа  Теорія і практика організації готельного господарства відкрити
25.  022 Дизайн  Художнє проектування відкрити
26.  025 Музичне мистецтво  Теорія та історія музичного мистецтва відкрити
27.  014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)  Теоретичні засади музичної педагогіки відкрити
28.  014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво)  Рисунок відкрити
29.  023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація  Рисунок відкрити
30.  014 Середня освіта (українська мова і література), 035 Філологія (українська мова і література)  Українська мова і література відкрити
31.  035 Філологія (польська мова і література)  Польська мова і література відкрити
32.  033 Філософія  Основи філософії відкрити
33.  054 Соціологія  Основи соціології відкрити
34.  053 Психологія  Основи психології відкрити
35.  014 Середня освіта (фізична культура), 017 Фізична культура і спорт  Загальна фізична підготовка відкрити
36.  227 Фізична терапія, ерготерапія  Анатомо-фізіологічні основи функціонування людського організму в нормальних та патологічних умовах відкрити
37.  014 Середня освіта (фізика)  Загальна фізика відкрити
38.  104 Фізика та астрономія  Загальна фізика відкрити
39.  105 Прикладна фізика та наноматеріали  Загальна фізика відкрити
40.  123 Комп’ютерна інженерія  Математика відкрити
41.  291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії  Історія міжнародних відносин відкрити
42.  081 Право  Комплексний іспит з права відкрити
43.  035 Філологія. Англійська мова і література  Англійська мова відкрити
44.  035 Філологія. Німецька мова і література  Німецька мова відкрити
45.  035 Філологія. Французька мова і література  Французька мова відкрити
46. 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація  Композиція відкрити
47. 032 Історія та археологія (етнологія)  Історія України відкрити
48. 032 Історія та археологія (історія)  Історія України відкрити
49. 014 Середня освіта (історія)  Історія України відкрити
50. 052 Політологія  Політичні інститути і процеси в Україні відкрити
51. 292 Міжнародні економічні відносини  Економіка відкрити

Іспит з іноземної мови

Німецька мова відкрити
Французька мова відкрити
Італійська мова відкрити
Англійська мова відкрити
Іспанська мова відкрити