Строки подачі заяв, проведення вступних випробувань, зарахування

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за всіма формами навчання, крім спеціальностей галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 08 «Право», 24 «Сфера обслуговування», 29 «Міжнародні відносини», на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста:

Етапи Терміни
Денна форма навчання Заочна форма навчання
Початок прийому заяв та документів: з 02 липня
Закінчення прийому заяв та документів: 26 липня
Фахові вступні випробування проводяться: з 02 липня до 29 липня
Терміни оприлюднення рейтингових списків вступників: 01 серпня
Виконання вступниками вимог до зарахування, які отримали рекомендації: за державним замовленням
до 18 серпня
за кошти фізичних та юридичних осіб
до 20 серпня до 21 серпня
Терміни зарахування вступників: за державним замовленням
до 12.00 години 20 серпня
за кошти фізичних та юридичних осіб
до 21 серпня до 22 серпня

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 24 «Сфера обслуговування», 29 «Міжнародні відносини» за всіма формами навчання:

Етапи Терміни
Денна форма навчання Заочна форма навчання
Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови: з 14 травня до 18.00 години 05 червня
Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки): з 14 травня до 31 травня
Початок прийому заяв та документів: з 02 липня
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів: 09 липня
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування: 26 липня
Основна сесія єдиного вступного іспиту (додаткова сесія проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти): 11 липня
Фахові вступні випробування проводяться: з 02 липня до 29 липня
Терміни оприлюднення рейтингових списків вступників: до 13 серпня
Виконання вступниками вимог до зарахування, які отримали рекомендації: за державним замовленням
до 18 серпня
за кошти фізичних та юридичних осіб
до 20 серпня до 21 серпня
Терміни зарахування вступників: за державним замовленням
до 12.00 години 20 серпня
за кошти фізичних та юридичних осіб
до 21 серпня до 22 серпня
Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб: не пізніше 28 серпня

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 081 «Право» за всіма формами навчання на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста:

Етапи Терміни
Денна форма навчання Заочна форма навчання
Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування: з 14 травня до 18.00 години 05 червня
Реєстрація електронних кабінетів вступників: з 14 травня до 24.00 години 05 червня
Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки): з 14 травня до 31 травня
Початок прийому заяв та документів: з 02 липня
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів: 09 липня
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають основі результатів єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування: 26 липня
Основна сесія єдиного вступного іспиту (додаткова сесія проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти): 11 липня
Основна сесія єдиного фахового вступного випробування (додаткова сесія проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти): 13 липня
Терміни оприлюднення рейтингових списків вступників: до 13 серпня
Виконання вступниками вимог до зарахування, які отримали рекомендації: за державним замовленням
до 18 серпня
за кошти фізичних та юридичних осіб
до 20 серпня до 21 серпня
Терміни зарахування вступників: за державним замовленням
до 18.00 години 20 серпня
за кошти фізичних та юридичних осіб
до 21 серпня до 22 серпня
Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб: не пізніше 28 серпня

Для вступу для навчання для здобуття ступеня магістра за всіма формами навчання за спеціальностями галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 08 «Право», 24 «Сфера обслуговування», 29 «Міжнародні відносини» на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, додаткові строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (при цьому використовуються результати єдиного фахового вступного випробування та/або єдиного вступного іспиту):

Етапи Терміни
Денна форма навчання Заочна форма навчання
Початок прийому заяв та документів: з 03 вересня
Закінчення прийому заяв та документів: 14 вересня
Фахові вступні випробування проводяться (крім 081 «Право»): 15 вересня
Терміни оприлюднення рейтингових списків вступників: 16 вересня
Виконання вступниками вимог до зарахування, які отримали рекомендації: за кошти фізичних та юридичних осіб
до 18 вересня
Терміни зарахування вступників: за кошти фізичних та юридичних осіб
до 20 вересня