Програми вступних випробувань для ОР бакалавра

Фахові вступні випробування


з/п
Шифр, назва спеціальності Назва вступного випробування Файл
1. 051 Економіка Економіка відкрити
2. 071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування відкрити
3. 072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування відкрити
4. 073 Менеджмент (менеджмент організацій і адміністрування) Менеджмент (менеджмент організацій і адміністрування) відкрити
5. 073 Менеджмент (менеджмент зовнішньоекономічної діяльності) Менеджмент (менеджмент зовнішньоекономічної діяльності) відкрити
6. 075 Маркетинг Маркетинг відкрити
7. 028 Менеджмент соціокультурної діяльності Основи соціокультурної діяльності відкрити
8. 241 Готельно-ресторанна справа Організація готельно-ресторанного господарства відкрити
9. 242 Туризм Технологія туристської діяльності відкрити
10. 081 Право Комплексний іспит з права відкрити
11. 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво) Рисунок відкрити
12. 014.13 Середня освіта (музичне мистецтво) Виконання музичних творів відкрити
13. 025 Музичне мистецтво Концертне виконання творів відкрити
14. 026 Сценічне мистецтво Виконання літературних творів відкрити
15. 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація Рисунок відкрити
16. 022 Дизайн Композиція відкрити
17. 024 Хореографія Танець відкрити
18. 013 Початкова освіта Педагогіка відкрити
19. 012 Дошкільна освіта Педагогіка відкрити
20. 231 Соціальна робота Соціальна робота відкрити
21. 231 Соціальна робота Соціальна педагогіка відкрити
22. 205 Лісове господарство Комплексний екзамен з лісівництва відкрити
23. 201 Агрономія Агрохімія і ґрунтознавство відкрити
24. 014.06 Середня освіта (хімія) Хімія відкрити
25. 091 Біологія Біологія відкрити
26. 101 Екологія Біологія відкрити
27. 102 Хімія Хімія відкрити
28. 014 Середня освіта (Географія), 106 Географія, 103 Науки про Землю Географія відкрити
29. 053 Психологія Основи психології відкрити
30. 033 Філософія Основи філософії відкрити
31. 054 Соціологія Основи соціології відкрити
32. 292 Міжнародні економічні відносини Міжнародна економіка відкрити
33. 104 Фізика та астрономія Загальна фізика: механіка та молекулярна фізика відкрити
34. 105 Прикладна фізика та наноматеріали Загальна фізика: механіка та молекулярна фізика відкрити
35. 014 Середня освіта (фізика) Загальна фізика: механіка та молекулярна фізика відкрити
36. 132 Матеріалознавство Загальна фізика відкрити
37. 123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерні системи та мережі відкрити
38. 014.04 Середня освіта (математика), 014.09 Середня освіта (інформатика), 113 Прикладна математика, 111 Математика, 112 Статистика Математика відкрити
39. 121 Інженерія програмного забезпечення Програмування відкрити
40. 122 Комп’ютерні науки Програмування відкрити
41. 126 Інформаційні системи та технології Програмування відкрити
42. 014 Середня освіта (основи здоров’я, валеологія) Основи здоров’я та здорового способу життя відкрити
43. 014 Середня освіта (фізична культура) Теорія і методика фізичного виховання відкрити
44. 017 Фізична культура і спорт Теорія і методика фізичного виховання і спорту відкрити
45. 227 Фізична терапія, ерготерапія Медико-біологічні основи фізичної реабілітації відкрити
46. 014 Середня освіта (українська мова і література) Українська мова і література відкрити
47. 073 Менеджмент (бізнес-адміністрування) Основи менеджменту відкрити
48. 292 Міжнародні економічні відносини Міжнародна економіка відкрити
49. 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво відкрити