Строки подачі заяв, проведення вступних випробувань, зарахування

Кожного календарного року ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” оголошує прийом на навчання для здобуття ступеня доктора філософії (та доктора наук розміщуючи на офіційному сайті Університету відповідне оголошення.

Прийом заяв та документів у паперовій формі для здобуття ступеня доктора філософії (Phd) розпочинається: о 9.00 годині 01 березня 2018 року — перший етап; о 9.00 годині 16 липня 2018 року — другий етап.
Прийом заяв та документів у паперовій формі для здобуття ступеня доктора наук розпочинається: о 9.00 годині 23 липня 2018 року.

Прийом іноземців на ступінь доктора філософії (Phd) та доктора наук здійснюється впродовж календарного року.

Вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників проводиться в такі строки:

Перший етап

Етапи Терміни
Очна (денна, вечірня) форма навчання Заочна форма навчання
Початок прийому документів: о 9.00 01 березня
Закінчення прийому заяв і документів: о 17.00 16 березня
Строки проведення Університетом вступних випробувань
Додаткові вступні випробування для осіб, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста) проводяться: 19 березня
Вступний іспит з іноземної мови проводиться: 20 березня, 21 березня
Вступний іспит зі спеціальності проводиться: 22 березня, 23 березня
Терміни оприлюднення рейтингових списків вступників: не пізніше 17.00. 26 березня
Виконання вступниками вимог до зарахування: до 29 березня
Терміни зарахування вступників: не пізніше 30 березня

Другий етап:

Етапи Терміни
Очна (денна, вечірня) форма навчання Заочна форма навчання
Початок прийому документів: о 9.00 16 липня
Закінчення прийому заяв і документів о 17.00 06 серпня
Строки проведення Університетом вступних випробувань
Додаткові вступні випробування для осіб, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста) проводяться: 08 серпня
Вступний іспит з іноземної мови проводиться: 10 серпня, 13 серпня, 14 серпня
Вступний іспит зі спеціальності проводиться: 16 серпня, 17 серпня
Терміни оприлюднення рейтингових списків вступників не пізніше 17.00 20 серпня
Виконання вступниками вимог до зарахування
за державним замовленням: до 24 серпня
за кошти фізичних або юридичних осіб (за умови виконання державного замовлення відповідної спеціальності): до 30 серпня
Терміни зарахування вступників
за державним замовленням не пізніше 27 серпня
за кошти фізичних або юридичних осіб (за умови виконання державного замовлення відповідної спеціальності):
не пізніше 31 серпня

На ступінь доктора наук:

Етапи Навчання на очній (денній) формі навчання
Початок прийому документів: о 9.00 23 липня
Закінчення прийому заяв і документів о 17.00 17 серпня
Терміни оприлюднення рейтингових списків вступників: не пізніше 17.00 20 серпня
Терміни зарахування вступників: 07 вересня